Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

- tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (dopady změn z obecné části),
- postavení členů volených orgánů (dopady změn z obecné části), zákaz konkurence,
- druhy akcií a (omezení) nakládání s nimi,
- právo na vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy, jmenovat / odvolat členy volených orgánů, akcionářská žaloba, další akcionářská práva,
- valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest),
- povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace,
- monistický systém řízení a správy
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/ I. posch.
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 30. listopadu 2020 od 9.00 hodin
   
  Seminář 820
   

Přihlašte se na akci
"30. 11.: Velká novela zákona o obchodních korporacích – změny týkající se výlučně AS (820)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: