Jednota českých právníků

Přednášející: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., emeritní místopředseda Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Radek Ondruš, advokát

Přednášející: JUDr. Pavla Schődelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Přednášející: Mgr. Vladimír Polák,  místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně