Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Ludvík David, soudce Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Přednášející: Jana Brantová, vedoucí odd. veřejných knih a informací z katastru

Přednášející: JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

(termínovaný pracovní poměr, práce z domova, dohody o práci) 


Přednášející: JUDr. Ladislav J o u z

...