Jednota českých právníků

Hostem bude: JUDr. Zuzana Švédová, Finanční ředitelství Brno 

Přednášející: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vysokoškolský pedagog Vysoké školy fi nanční

...

Přednášející: JUDr. Jan Mach

Č. přednášky: 3216

Přednášející: JUDr. Eva Barešová ,ČÚZK

Č. přednášky: 2816

Přednášející: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., pedagog Právnické fakulty UK v Praze