Jednota českých právníků

Přednášející:
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., pedagog Právnické fakulty
Univerzity

...

Přednášející: JUDr. Michal Krenk, Ph.D., předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Ludvík David, CSc., soudce Ústavního soudu