Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Josef  H o l e j š o v s k ý, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Ladislav  Muzikář, Městský soud v Praze

Č. přednášky: 3016

Přednášející: JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce